31-08-15

ยินดีต้อนรับสู่…สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

<!--:th-->แบบสอบถามความต้องการของสมาชิก<!--:-->
แบบสอบถามความต้องการของสมาชิก
การศึกษาความต้องการของสมาชิก สมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย และปัจจัยที่มีผลต่อการเสนอตัวเข้าเป็นนายกสมาคม คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ทำขึ้นโดย ดร.สุรินทร์ บำรุงผล สมาชิกสมาคมเป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารของสมาคมฯ ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มใด ๆ ทั้งสิ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาความต้องการของสมาชิกรายบุคคล ของสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
<!--:th-->หนังสือแจ้งสอบโปร ณ.สนามกอล์ฟ นอร์ธเทิร์น รังสิต กอล์ฟ คลับ<!--:-->
หนังสือแจ้งสอบโปร ณ.สนามกอล์ฟ นอร์ธเทิร์น รังสิต กอล์ฟ คลับ
สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ประจำปี 2558 โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก จะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ของ สกอท. ถ้าผู้สมัครเป็นนักกอล์ฟอาชีพสังกัดสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอื่นๆ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกของสมาคมนักกอล์ฟอาชีพนั้นๆ และต้องมีสมาชิกสามัญของ สกอท.