ยินดีต้อนรับสู่…สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

<!--:th-->ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ  PROMPT TOURNAMENT (Thai  SPGA  Tournament ครั้งที่ 2/2558)<!--:-->
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ PROMPT TOURNAMENT (Thai SPGA Tournament ครั้งที่ 2/2558)
ด้วยสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ได้กำหนดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ PROMPT TOURNAMENT (Thai SPGA Tournament ครั้งที่ 2/2558) ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟ บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก Prompt Technical Services Ltd. (PTS) สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อจัดการแข่งขัน
<!--:th-->ประกาศสอบโปรของ สกอท.<!--:-->
ประกาศสอบโปรของ สกอท.
สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ประจำปี 2558 โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก จะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ของ สกอท. ถ้าผู้สมัครเป็นนักกอล์ฟอาชีพสังกัดสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอื่นๆ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกของสมาคมนักกอล์ฟอาชีพนั้นๆ และต้องมีสมาชิกสามัญของ สกอท. รับรอง 1 คน ถ้าผู้สมัครเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติและภาคข้อเขียนจากคณะกรรมการคัดเลือกนักกอล์ฟสมัครเล่นเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย สกอท.แล้วโดยยื่นต่อเลขาธิการของ สกอท.